Katalog rychlých informací
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Nejlesnatějším krajem v ČR je kraj Liberecký

Nejlesnatějším krajem v ČR je kraj Liberecký (45,0 %), těsně následovaný Karlovarským (44,0 %), naopak nejméně lesů najdeme v Praze (10,6 %) a Středočeském kraji (27,5 %). Pro srovnání: lesnatost NP Šumava je 79,7 %.

LesnatostCR kraje www

 

Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2018 [online]. Praha, Ministerstvo zemědělství, 18. 10. 2019 [cit. 31. 10. 2019]. Dostupné z http://eagri.cz/public/web/file/634125/Zprava_o_stavu_lesa_2018_verze_vladni.pdf