Potvrzení o původu

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Potvrzení o původu

Reprodukční materiál lesních dřevin, který má být uváděn do oběhu, musí pocházet z uznaného zdroje reprodukčního materiálu v kategorii identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný.
 
Aby bylo možné tento požadavek zajistit, je nutné znát cestu reprodukčního materiálu od jeho vzniku až po jeho uplatnění při obnově lesa. Proto musí být u každého reprodukčního materiálu lesních dřevin používaného k lesnickým účelům prokázán jeho původ, a sice tzv. potvrzením o původu. Potvrzení o původu vystavuje po ukončení a namátkové kontrole sběru reprodukčního materiálu pověřená osoba ÚHÚL.
 
Při uvádění do oběhu je původ reprodukčního materiálu doložen průvodním listem, vždy s odkazem na číslo potvrzení o původu. Potvrzení o původu je jakýsi „rodný list“ reprodukčního materiálu a obsahuje všechny důležité informace o získaném reprodukčním materiálu.
 
  • Žádost o vydání potvrzení o původu a vzory potvrzení o původu viz Přílohy 10–14a vyhlášky č. 29/2004 Sb.