Rádci vlastníka lesa, metodiky
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Rádce vlastníka lesa a metodická doporučení

 
Veškerou legislativu obsaženou v těchto publikacích naleznete zde.
 
Publikace
Publikace „Rádci“ jsou určeny vlastníkům lesa do výměry 50 ha, kteří nemají vypracovaný lesní hospodářský plán a vlastníkům zemědělské půdy, kteří zvažují její zalesnění. Publikace si můžete zde stáhnout v elektronické podobě nebo o jejich tištěnou podobu požádat naše poradce.
 
Radce IV  

Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha IV.

Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, Povinnosti hospodářských subjektů, Systém náležité péče, Evidence vztahující se k uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

 
Ostatní díly aktualizujeme a budou v nejbližší možné době vyvěšené.
 
 
Metodiky
Informační materiály (nejen) pro privátní poradce v lesnictví a vlastníky lesa.
 
Evropské normy ovlivňující hospodaření v lesích
 
Opatření směřující k posílení ekonomické životaschopnosti lesních majetků
 
Ostatní metodické materiály