Poradenství v lesním hospodářství
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Nejhojnější dřevinou u nás je smrk ztepilý

Nejhojnější dřevinou v našich lesích je smrk ztepilý (51,7 %), následuje borovice (16,7 %) a buk (7,5 %). V posledních letech se plocha jehličnatých dřevin snižuje, protože se lesníci snaží přiblížit optimální druhové skladbě s vyšším zastoupením listnáčů a jedle z důvodu větší stability a různorodosti porostů.

poradenstvi v LH

Poradenství v LH

Pro vlastníky lesa do výměry 50 ha, kteří nemají vypracovaný lesní hospodářský plán a vlastníkům zemědělské půdy, kteří zvažují její zalesnění.

Přejít do sekce

ceske dotace

Národní dotace

Dotační tituly vypisovány Ministerstvem zemědělství a jednotlivými kraji.

Přejít do sekce

dokumenty

Rádci vlastníka lesa, metodiky

Publikace, metodiky a metodická doporučení pro privátní poradce v lesnictví a vlastníky lesa do výměry 50 ha, kteří nemají vypracovaný LHP a vlastníkům zemědělské půdy, kteří zvažují její zalesnění.

Přejít do sekce

evropske dotace

Evropské dotace

Aktuální dotační období s doporučeními pro žadatele o dotaci z Programu rozvoje venkova v období 2014–2020.

Přejít do sekce

kontakty

Kontakty

Kontakty na metodické poradce na pobočkách ÚHÚL podle územní působnosti.
Přejít do sekce

odkazy

Odkazy

Webové stránky týkající se poradenství a dotací

Přejít do sekce