Přírodní lesní oblasti - PLO

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 6 Západočeská pahorkatina

Typické foto oblasti
 
 Platnost OPRL1  2000-2019
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:19.9.2000 č.j.: 1740/2000-5040
 Katastrální výměra  398616 ha
 Lesnatost  30,4 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Plzeň
 
 
Umístění vybrané oblasti