Přírodní lesní oblasti - PLO

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 1 Krušné hory

PLO 1
 
 Platnost OPRL1  1999-2018
 OPRL1 schváleno MZe ČR dne:15.11.1999 č.j.: 1950/99-5110 
 Katastrální výměra  180015 ha
 Lesnatost 66,9%
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Plzeň
 
 
Umístění vybrané oblasti