Co je lesnická typologie?
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Lesnická typologie

 
Co je lesnická typologie
Lesnická typologie, jako základní disciplína hospodářské úpravy lesů, se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry pro vhodné lesnické hospodaření.
 
Historie lesnické typologie
Potřeba diferencovat pěstování lesů podle přírodních podmínek vedla ke snahám tyto přírodní podmínky klasifikovat. Již v „Císařském patentu lesů a dříví“, který vydala r. 1754 Marie Terezie, se zdůrazňovalo, že při volbě dřevin při zalesňování je nutno přihlížet k vlastnostem lesní půdy.