Národní výstava myslivosti 2017
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Národní výstava myslivosti 2017

Srdečně Vás zveme k návštěvě stánku ÚHÚL na Národní výstavě myslivosti, na výstavišti v Brně, od 11. do 14. května 2017, v pavilonu F.

ÚHÚL zde představuje Portál myslivost – jedinečný rozcestník k informacím o myslivosti v ČR. Také vybrané zajímavé výstupy z rozsáhlých datových zásob, jimiž ÚHÚL v oblasti myslivosti disponuje. Ukázky můžete shlédnout níže:

 
Portál myslivosti – myslivost na jeden klik

Lesní rytíři na ústupu – výskyt tetřevovitých v ČR
Zajíc ztrácí domov – stavy zajíce polního v okresech ČR
Ochránce brambořišť v ohrožení – možnosti podpory koroptve polní v krajině
Vrátila se do naší přírody – vydra říční
Vrátil se do naší přírody – bobr evropský