Textové časti OPRL
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Dokumenty OPRL

 
Textová část oblastního plánu rozvoje lesů za příslušnou přírodní oblast obsahuje především:
  • údaje o stavu lesa vycházející z dostupných údajů platných lesních hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov a terénních průzkumů OPRL, případně převzatých dat od externích subjektů;
  • rozbor přírodních podmínek a výsledky lesnicko-typologického mapování;
  • rámcové stanovení funkčního potenciálu lesů, zejména pro funkci produkční a funkce mimoprodukční v návaznosti na požadované lesnické ekosystémové služby;
  • dlouhodobá opatření ochrany lesa, rozbor ohrožení lesů škodlivými činiteli;
  • výsledky průzkumu zpřístupnění lesů;
  • v neposlední řadě základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory, včetně závazného stanoviska ústředního orgánu státní správy ochrany přírody z hlediska zavádění geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin.
 

OPRL1-LO01- Krušné hory

OPRL1-LO02-Podkrušnohorské pánve

OPRL1-LO03-Karlovarská vrchovina

OPRL1-LO04-Doupovské hory

OPRL1-LO05-České středohoří

OPRL1-LO06-Západočeská pahorkatina

OPRL1-LO07-Brdská vrchovina

OPRL1-LO08-Křivoklátsko a Český kras

OPRL1-LO09-Rakovnicko-kladenská pahorkatina

OPRL1-LO10-Středočeská pahorkatina

OPRL1-LO11-Český les

OPRL1-LO12-Předhoří Šumavy a Novohradských hor

OPRL1-LO13-Šumava

OPRL1-LO14-Novohradské hory

OPRL1-LO15A-Českobudějovická pánev

OPRL1-LO15B-Třeboňská pánev

OPRL1-LO16-Českomoravská vrchovina

OPRL1-LO17-Polabí

OPRL1-LO18-Severočeská pískovcová plošina a Český ráj

OPRL1-LO19-Lužická pískovcová vrchovina

OPRL1-LO20-Lužická pahorkatina

OPRL1-LO21-Jizerské hory a Ještěd

OPRL1-LO22-Krkonoše

OPRL1-LO23-Podkrkonoší

OPRL1-LO24-Sudetské mezihoří

OPRL1-LO25-Orlické hory

OPRL1-LO26-Předhoří Orlických hor

OPRL1-LO27-Hrubý Jeseník

OPRL1-LO28-Předhoří Hrubého Jeseníku

OPRL1-LO29-Nízký Jeseník

OPRL1-LO30-Drahanská vrchovina

OPRL1-LO31-Českomoravské mezihoří

OPRL1-LO32-Slezská nížina

OPRL1-LO33-Předhoří Českomoravské vrchoviny

OPRL1-LO34-Hornomoravský úval

OPRL1-LO35-Jihomoravské úvaly

OPRL1-LO36-Středomoravské Karpaty

OPRL1-LO37-Kelečská pahorkatina

OPRL1-LO38-Bílé Karpaty a Vizovické vrchy

OPRL1-LO39-Podbeskydská pahorkatina

OPRL1-LO40-Moravskoslezské Beskydy

OPRL1-LO41-Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky