Kdo jsme
logo nazvem
поздравления с новорожденным

O ÚHÚL

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem zemědělství České republiky.

ÚHÚL působí jako odborná organizace Ministerstva zemědělství pro oblast lesnictví a myslivosti.
Působnost ústavu je celorepubliková, ústředí sídlí v Brandýse nad Labem.

Největším úkolem ústavu je provádění Národní inventarizace lesů, jejíž druhý cyklus právě probíhá, včetně terénních měření a vyhodnocení výsledků.
ÚHÚL je dále pověřenou osobou podle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a podle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
ÚHÚL vede centrální databázi s informacemi o lesích ČR, lesním hospodářství a myslivosti.
Vedle toho kontinuálně plní úkoly vyplývající z jeho Zřizovací listiny.