Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Zjišťujeme náklady a výnosy v lesním hospodářství za loňský rok

Až do poloviny dubna vyplňují akciové společnosti a společností s ručením omezeným, které podnikají v lesnictví, statistický výkaz „Les (MZe) 2-01“ za rok 2017. Ten je v interaktivní podobě dostupný na stránkách Ministerstva zemědělství - zde.

Číst dál...

2. setkání evropské sítě INTEGRATE

​Ve dnech 19.–21. března 2018 proběhlo v Plzni 2. setkání evropské sítě INTEGRATE. Cílem mezinárodní spolupráce je najít takové způsoby hospodaření v lesích, které by byly co nejšetrnější k životnímu prostředí.

Číst dál...

Informační standard lesního hospodářství – ISLH 2019

ÚHÚL zveřejnil Informační standard lesního hospodářství pro data lesních hospodářských plánů a osnov s platností od 1. ledna 2019

Program KoPla 2018 – podpora státní správy lesů

Program ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání dotačního nároku na lesní hospodářské plány pro rok 2018 – nově v sekci Ke stažení.

PF 2018

Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2018.

PF 2018

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...