Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

ÚHÚL na veletrhu Národní výstava myslivosti

U příležitosti Národní výstavy myslivosti, konané 12. – 15. 5. 2019 na brněnském výstavišti, Vás srdečně zveme na stánek ÚHÚL v pavilonu G1, číslo 16.

Prezentujeme na něm například náš Portál myslivosti, který poskytuje komplexní informace o myslivosti, včetně mapových a datových výstupů.

Více informací o Národní výstavě myslivosti naleznete zde.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Setkání lesníků Vysočiny 2019

Byla otevřena registrace na 23. setkání lesníků Vysočiny "Obnova lesa po kalamitách". Setkání proběhne 27. 6. 2019. Organizace akce probíhá za spoluúčasti ÚHÚL.

Informační standard lesního hospodářství – ISLH 2020

ÚHÚL zveřejnil Informační standard lesního hospodářství pro data lesních hospodářských plánů a osnov s platností od 1. ledna 2020

Rajonizace území ČR pro vymezení katastrálních území s mimořádným kalamitním stavem

ÚHUL dokončil rajonizaci katastrálních území pro účely vymezení dvou zón ve kterých se bude moci bojovat s kůrovcem odlišným způsobem. Tento podklad slouží jako příloha veřejné vyhlášky opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212. Legislativní podmínky pro vznik této vyhlášky umožnil zákon č. 90/2019, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Díky těmto legislativním změnám bude možné  soustředit veškeré síly zejména na vyhledávání a likvidaci aktivního kůrovce.

Číst dál...

Podklad k odvození základních hospodářských doporučení

Po dobu než budou k dispozici aktualizované oblastní plány rozvoje lesů (OPRL), je nutné podklady pro podrobné plánování v lesích odvodit na základě dostupných informací. Tyto v prvé řadě vyplývají z platnosti vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů č. 298/2018 Sb. V kontextu její přílohy č. 4 a bodu 2 předmětu činnosti zřizovací listiny ÚHÚL byla provedena aktualizace a uveřejnění vrstvy typologie lesů – výsledky naleznete na mapovém portálu ÚHÚL – zde. Kromě toho je k dispozici podklad o agregované cílové dřevinné skladbě – včetně komentáře, který definuje její význam a použití - dostupný zde.

Číst dál...

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...