Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Mistrovství Evropy lesníků a vlastníků lesa v orientačním běhu

Od 6. do 10. srpna 2019 se uskuteční Mistrovství Evropy lesníků a vlastníků lesa v orientačním běhu v České republice. Závody jsou vhodné pro věkové kategorie od 10 do 75 let a jsou otevřené i pro rodinné příslušníky. V rámci mistrovství se běží sprint, krátká trať a štafety. ÚHÚL je jedním z organizátorů závodu.
Více informací a přihlášení na www.efol2019.cz

Pozvánka EFOL 2019

Výroční zpráva 2018

Informace o činnosti Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem za rok 2018 najdete ve výroční zprávě. Ta je ke stažení zde.

Aktualizace dat v aplikaci SIL

Aplikace SIL, která je dostupná v Katalogu datových informací, byla doplněna o nový ročník dat. Nové výstupy jsou založené na údajích obsažených v lesních hospodářských plánech a osnovách (LHP/O) přijatých do DS ÚHÚL v roce 2018. Součástí aplikace jsou také aktualizované "Mapové" přehledy. Aplikaci SIL naleznete zde.

Upozornění na možnost využití nové aplikace Nabídka a poptávka reprodukčního materiálu

MZe spustilo nový portál Nabídky a poptávky reprodukčního materiálu. Slouží pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře i školkaře. Najdou na něm jednoduchý přehled o poptávce a nabídce sazenic a semen lesních dřevin. Zájemci si budou moci na novém portále Nabídky a poptávky reprodukčního materiálu např. najít lesní školku, která má k dispozici potřebné sazenice konkrétních lesních dřevin. Pokud si přímo zadají poptávku, mohou od školkařů obdržet nabídky, z nichž si mohou vybrat tu nejvhodnější. Pokud si uživatel vytvoří na portále účet, bude moci:

Číst dál...

Aktualizace kůrovcové mapy

Na podkladě družicových dat Planet za období duben 2019 (od 15. 4. do 25. 4.) byla aktualizována kůrovcová mapa (KM), která ukazuje výskyt suchých smrkových porostů a aktuálních těžeb na území celé České republiky. Aktuální mapa byla porovnána s předchozí verzí KM ze září 2018. Takto byl zpracován výstup, který detekuje:

Číst dál...

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...