Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Kontroly vlastníků lesů a dovozců dřeva a dřevařských výrobků podle nařízení EU

Od října 2013 provádí ÚHÚL kontroly dodržování povinností podle čl. 4 a 6 nařízení EU č. 995/2010. Kontrolovanými osobami jsou vlastníci lesů a dovozci dřeva a dřevařských výrobků ze zemí mimo EU.

Číst dál...

Pracovní postupy Národní inventarizace lesů zveřejněny

ÚHÚL zveřejnil Pracovní postupy pozemního šetření Národní inventarizace lesů. Dokument obsahuje podrobně popsanou metodiku pozemních šetření druhého cyklu NIL, která právě probíhají (2011–2015).

Lesnická typologie v rámci šetření Národní inventarizace lesů

Novinka roku 2013 – v rámci pozemního šetření Národní inventarizace lesů probíhá na části inventarizačních ploch také sběr

Číst dál...

Oznámení o prodeji nemovitosti

ČR – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem jako organizační složka státu nabízí k prodeji nepotřebnou nemovitost:

Číst dál...

Vyhlášen příjem žádostí v Programu rozvoje venkova.

 

V termínu od 19. června do 2. července 2013 bude na Ministerstvu zemědělství probíhat příjem žádostí do 19. kola v Programu rozvoje venkova mimo jiné i pro Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (pro oblast zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství).

Číst dál...

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...