Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Podklad k odvození základních hospodářských doporučení

Po dobu než budou k dispozici aktualizované oblastní plány rozvoje lesů (OPRL), je nutné podklady pro podrobné plánování v lesích odvodit na základě dostupných informací. Tyto v prvé řadě vyplývají z platnosti vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů č. 298/2018 Sb. V kontextu její přílohy č. 4 a bodu 2 předmětu činnosti zřizovací listiny ÚHÚL byla provedena aktualizace a uveřejnění vrstvy typologie lesů – výsledky naleznete na mapovém portálu ÚHÚL – zde. Kromě toho je k dispozici podklad o agregované cílové dřevinné skladbě – včetně komentáře, který definuje její význam a použití - dostupný zde.

Číst dál...

Sympozium GIS Ostrava 2019

Zástupci ÚHÚL Radim Strejček a Petr Lukeš se aktivně zúčastnili již tradičního sympozia GIS Ostrava 2019 s mezinárodní účasti, které pořádá katedra Geoinformatiky  VŠB-TUO od roku 1998. Sympozium se konalo ve dnech 20. – 22. března 2019 v budově kongresového centra nová aula VŠB-TUO Ostrava.

Číst dál...

Program KoPla.NET 2019 – podpora státní správy lesů

Program ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální podobě pro potřeby státní správy lesů pro rok 2019, je v sekci Ke stažení.

Jak obnovit les po kůrovcové kalamitě

Jak obnovit les po kůrovcové kalamitě – Etapa II

Etapa II Generelu obnovy lesních porostů po kůrovcové kalamitě pokračuje v monitoringu a vyhodnocení situace kůrovcové kalamity v roce 2018 na sledovaném území Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.

Číst dál...

Základní a závěrečná šetření OPRL2

V průběhu let 2018 až 2024 budou probíhat základní a závěrečná šetření OPRL2 pro jednotlivé přírodní lesní oblasti. Termíny základních a závěrečných šetření budou průběžně aktualizovány a dostupné spolu s podkladovými materiály v tabulce u jednotlivých přírodních lesních oblastí.

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...