Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Myslivecká evidence za kraje

Na Portálu myslivosti byla zpřístupněna data myslivecké evidence za kraje ČR od roku 2002 do současnosti (výměry honiteb, způsob jejich obhospodařování, počty loveckých psů, početní stavy zařízení pro přikrmování zvěře, počty držitelů platných loveckých lístků, klasifikace honiteb pro jednotlivé druhy zvěře, výsledky mysliveckého hospodaření se zvěří atd.).

Formuláře hospodářské evidence pro CESNaP

Formuláře pro poskytování údajů lesní hospodářské evidence do Centrální evidence systému náležité péče (CESNaP) dle vyhlášky č. 285/2003 Sb. byly aktualizovány. Naleznete je zde.

Aktualizace poradenských metodik

Proběhla aktualizace informačních materiálů pro privátní poradce v lesnictví a vlastníky lesa. Aktualizované materiály najdete zde.
 

Číst dál...

Informace o stavu lesa 2013

Informace o stavu lesa za rok 2013 (dříve souhrnné lesní hospodářské plány) - součty podrobných údajů platných lesních hospodářských plánů a osnov vždy k 31.12. příslušného roku - zpřístupněny zde.

Změna adres - geoportal1.uhul.cz

V souvislosti s posílením a aktualizací mapového serveru, na který byla nainstalována nová verze produktu GeoMedia Web Map 2014, došlo ke změně adres mapových projektů a webových služeb na nový mapový server geoportal.uhul.cz. Původní adresy směřované na geoportal1.uhul.cz budou v provozu do konce května 2014.

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...