Domů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Program KoPla.NET 2020 – podpora státní správy lesů

Program ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální podobě pro potřeby státní správy lesů pro rok 2020, je v sekci Ke stažení.

Vláda schválila novou koncepci státní lesnické politiky

Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035 schválila vláda na svém zasedání 17. února 2020. Cílem tohoto strategického materiálu bylo stanovit priority v lesním hospodářství tak, aby české lesy dlouhodobě naplňovaly všechny své funkce, tedy ekonomické, environmentální i společenské.

Číst dál...

Veletrh pracovních příležitostí ČZU Praha

Stejně jako v letech předchozích, i letos pořádá Česká zemědělská univerzita Veletrh pracovních příležitostí, na kterém se setkávají studenti se zástupci organizací – svých potenciálních zaměstnavatelů. I tentokrát rádi využijeme této jedinečné příležitosti oslovit budoucí absolventy Fakulty lesnické a dřevařské (FLD) i dalších fakult.
Navštivte náš stánek ve čtvrtek 27. února 2020 od 10:00 do 15:00 hod. v Menze ČZU, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol.

Aktualizace vývoje zdravotního stavu porostů a kůrovcové mapy z DPZ

V katalogu mapových informací byla umístěna nová „Rozdílová mapa indexu listové plochy“ za období 2018-2019. Tato mapa vznikla na základě porovnání změny hodnot indexu listové plochy (LAI) ze satelitních dat Sentinel 2 v období léta 2018 a léta 2019. Tato změna koreluje s hodnocením změny zdravotního stavu porostů*. Přírůstek LAI (zvýšení biomasy) je indikován zeleně, úbytek LAI (snížení biomasy) je hodnocen ve dvou kategoriích mírný pokles (žlutě) a výrazný pokles (červeně). Tato mapa prezentuje především analýzu trendu vývoje, a to i s ohledem na použité prostorové rozlišení 20 m.

Číst dál...

Informační standard lesního hospodářství – ISLH 2021

ÚHÚL zveřejnil Informační standard lesního hospodářství pro data lesních hospodářských plánů a osnov s platností od 1. ledna 2021

Mapové kompozice

Rychlé informace

Datové informace

Videoprezentace

 

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství


V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...