Domů
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Rozšíření seznamu katastrálních území dle přílohy Opatření obecné povahy MZe

Dne 14. 9. 2021 vydalo MZe Opatření obecné povahy (OOP) č.j. MZE-49892/2021-16212. Součástí tohoto opatření je příloha č. 1. se seznamem vymezených katastrálních území. Proti předchozímu OOP vydanému 27. 7. 2020 se jedná o rozšíření o 434 kú. Podklady k tomuto rozšíření připravoval ÚHÚL ve spolupráci s MZe na základě podkladů dálkového průzkumu Země a informací z řad zástupců SSL, SVOL a další. Hodnoceným parametrem byla plocha těžeb a souší v jehličnatých porostech při zohlednění procentuálního zastoupení jehličnatých porostů v jednotlivých kú. Toto hodnocení probíhalo kumulativně v souladu s aktualizacemi „kůrovcové mapy“. Pro poslední aktualizaci hodnocení za rozdílové období září 2020 a červenec 2021 byly hraničními parametry pro vymezení absolutní plocha těžeb, souší nad 5 ha a zároveň více jak 3 % snížení plochy jehličnanů v příslušném kú. Dále bylo přihlédnuto k arondaci celkově vymezené zóny při zohlednění navazujících kú.

Číst dál...

Žádosti o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 2020 v nestátních lesích do 15. 10. 2021.

Ministerstvo zemědělství (MZe) dne 25. 8. 2021 zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020. Odkaz najdete www.eagri.cz.

Výzva se vyhlašuje v podobě Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020.

Letos se při poskytování příspěvku za rok 2020 nově připojí i Ministerstvo životního prostředí, které bude příspěvek poskytovat v případě nestátních lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem.

Příjem žádostí o příspěvek probíhá od 30. 8. do 15. 10. 2021.

Více podrobností najdete zde.

P1120016

Mapové kompozice

Datové informace

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství

I.Radce titulka orez
V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...