Domů
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
 
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

17. zasedání Fóra OSN o lesích

Ve dnech 9.-13.5.2022 probíhá v hybridním formátu 17. zasedání Fóra OSN o lesích. V rámci zasedání jsou pořádány také doprovodné akce a na jednu z nich s názvem „Every tree counts - Past, present and future of forests in the UNECE region and beyond“ byl Evropskou hospodářskou komisí OSN pozván také ÚHÚL.

V první části doprovodné akce s názvem „Forest and forest management in the UNECE region“ byla prezentována datová a znalostní platforma INForest. Tato nová platforma shromažďuje a prezentuje klíčové informace o stavu a vývoji lesů a lesního hospodářství v regionu EHK OSN a v jeho členských státech, a to na jednom místě, uživatelsky přívětivým způsobem a díky překladu, který zajistil ÚHÚL, také kompletně v českém jazyce. V navazující prezentaci ÚHÚL představil přípravu nové datové platformy Fakta o lese, které se souhlasem EHK OSN vychází ze zdrojového kódu INForestu a po dokončení bude uživatelům interaktivní formou poskytovat hlavní indikátory stavu a vývoje lesa a lesního hospodářství v ČR na úrovni republiky a v jednotlivých krajích.

Číst dál...

Generel obnovy lesů po kalamitě (etapa V)

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem ve spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. zpracoval další etapu Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě (dále jen Generel).

Tato pátá etapa, která navazuje na předchozí etapy z let 2017–2020, je opět zaměřena především na analýzu potřeby zalesnění a dostupných zdrojů sadebního materiálu, odhad potřeby sadebního materiálu, monitoring postupu kalamity dle metod dálkového průzkumu Země (dále jen DPZ) a praktické příklady postupu obnovy na kalamitních plochách. Nově je doplněna o rešerši metodik a studií zabývajících se obnovou kalamitních holin. V části zaměřené na vliv zvěře při obnově lesa jsou uvedeny výsledky vyhodnocení kontrolních a srovnávacích ploch.

Číst dál...

Mapové kompozice

Datové informace

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství

I.Radce titulka orez
V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...