Domů
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Aktualizace kůrovcové mapy květen 2021

Na základě rozdílové analýzy satelitních dat mezi zářím 2020 a první polovinou května 2021 byla vyhodnocena území těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech. Období pro sestavení „jarní mozaiky“ ČR ze satelitních dat Planet bylo 26. 4. – 18. 5. 2021. Ve srovnání s předchozími dvěma roky bylo posunuto období na polovinu května s ohledem na letošní pozdější nástup rašení a přítomnost sněhové pokrývky na velké části území. I přes tento cca půlměsíční posun byla kvalita výsledné mozaiky na nejnižší úrovni, se kterou bylo zatím pracováno (oblačnost apod.). Ani v polovině května nebyly porosty od středních poloh plně olistěné a spolehlivost detekce „nových souší“ k sledovanému období výrazně klesla. Neolistěné porosty mají spektrální odrazivost velmi blízkou suchým jehličnatým porostům, lze je tedy velmi obtížně odlišit. Proto v rámci této aktualizace nebyla kategorie „nové souše“ publikována. Tato kategorie bude publikována na základě aktualizace kůrovcové mapy ze satelitních dat z července 2021 (předpoklad publikace polovina září 2021).

Číst dál...

Výroční zpráva 2020

Byla zveřejněna Výroční zpráva Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem za rok 2020. Naleznete v ní informace o činnosti organizace v průběhu minulého roku.

Výroční zprávu naleznete zde.

Mapové kompozice

Datové informace

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství

I.Radce titulka orez
V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...